Ентериери

Биро Проект изработува проекти за внатрешно уредување за сите видови простори кои имаат потреба од реновирање, разубавување или нов концепт во диспозицијата на содржините.

Изработуваме ентериери и дизајн на мебел за:

    • Станови
    • Деловни простори
    • Комерцијални простори
    • Ординации и сл.
  • Покрај идејата и концептот за просторот, располагаме со професионални екипи за комплетна изведба или реконструкција на истиот.