Маркетинг

Во делот на маркетиншките услуги нудиме комплетен бренд билдинг – од графички дизајн на рекламен материјал до комплетен развој на брендот, односи со јавност, интернет маркетинг услуги и организирање на промотивни настани.

Комплетен визуелен идентитет, Дизајн на заштитни знаци, Графичко обликување на рекламни материјали, брошури, каталози, Подготовка за печатење

Комплетен дизајн и изработка на: Визит карти, Меморандуми, Коверти, Брошури, Билборди, Флаери, Амбалажа, Календари, Каталози, Списанија…

Креирате нов или го обновувате вашиот бренд, ќе ви помогнеме во комплетирањето на целокупниот развој, од анализа, дефинирање, развој на предлози, па сè до комуникација на брендот со околината.

  • Корпоративни настани
  • Конференции
  • Промотивни кампањи
  • Саемски изложби

Анализа на краткорочни и долгорочни ПР потреби и нивно планирање и подготовка на ПР стратегии и нивна имплементација.

Контакти со медиумите, планирање на тековна комуникација и медиумски активности, изработка и доработка на материјали и текстови за медиуми.

Закуп на медиумски простор и контрола на квалитет на објави и емитувања.

Проекти за интерна комуникација и тим билдинг проекти.