УСЛУГИ

Архитектура

Проекти Основни проекти Проекти за изведба Проекти на изведена состојба Проектирање на високоградба Станбени објекти Административно деловни објекти Индустриски и стопански објекти Здравствени објекти, училишта, останати општествени објекти и др. Проектирање на ентериер и мебел Ревизија на проекти Проектантски надзор
Почитај повеќе

Други фази

Покрај фазите архитектура и водовод и канализација, Биро Проект изработува техничка документација и за останатите фази со свои надворешни соработници и тоа: статика (со сеизмика) електротехнички инсталации термотехнички инсталации сообраќај противпожарна заштита безбедност и заштита при работа, и други проекти и елаборати во зависност од намената на градбата Проекти Основни проекти Проекти за изведба Проекти [...]
Почитај повеќе

Ентериери

Биро Проект изработува проекти за внатрешно уредување за сите видови простори кои имаат потреба од реновирање, разубавување или нов концепт во диспозицијата на содржините. Изработуваме ентериери и дизајн на мебел за: Станови Деловни простори Комерцијални простори Ординации и сл. Покрај идејата и концептот за просторот, располагаме со професионални екипи за комплетна изведба или реконструкција на [...]
Почитај повеќе

Саемски штандови

Биро Проект изработува комплетен дизајн на саемски штандови за потребите на компаниите. Покрај тоа, вршиме и целосна изведба и логистика околу реализацијата на штандот или просторот за изложување. Вашиот штанд е слика која зборува за вашата компанија, оставете впечаток и бидете запаметени по оригиналноста
Почитај повеќе

Маркетинг

Ако сакате усовршување на вашиот бренд, креативни графички решенија или подобрена функционалност на вашиот маркетинг, се наоѓате на вистинското место. Секторот маркетинг постои од формирањето на компанијата и денес е составен од млади креативци. Нашиот тим може да направи целосни решенија во делот на: Графички дизајн Бренд билдинг Организирање настани Односи со јавност Подготвени сме [...]
Почитај повеќе

Графички дизајн

Дизајнот е уметничката страна на бизнисот. Тој предизвикува реакција кај луѓето, не само внимание. Што нудиме? Комплетен визуелен идентитет Дизајн на заштитни знаци Графичко обликување на рекламни материјали Графичко обликување на брошури Графичко обликување на каталози, Подготовка за печатење Комплетен дизајн и изработка на: Визит карти Меморандуми Коверти Брошури Огласи Билборди Сити лајтови Флаери Амбалажа [...]
Почитај повеќе

Бренд – билдинг

Без разлика дали сакате да креирате нов или да го обновите вашиот бренд, Биро Проект ќе ви помогне во комплетирање на целокупниот развој, од анализа, дефинирање, развој на предлози, па сè до комуникација на брендот со околината. Што нудиме? Графички дизајн Обликување и развој на брендот План на промоции Организирање на промоции Директен маркетинг Интернет [...]
Почитај повеќе

Организација на настани

Корпоративни настани – управување со бизнис настани е практика на инкорпорирање на бизнис логиката во брендирање на настани, комуницирање на настани и менаџирање со настани. Конференции – средби, состаноци на одредена тема. Може да бидат од најразличен карактер: промотивни, академски, бизнис, форуми, дебати. Промотивни кампањи и промоции - објава на информации за одреден производ, производствена линија, бренд или [...]
Почитај повеќе

Односи со јавност

Што нудиме? Анализа на краткорочни и долгорочни ПР потреби и нивно планирање Подготовка на ПР стратегии и нивна имплементација Континуирано ПР следење и контакти со медиумите Планирање на тековна комуникација и медиумски активности Претставување и застапување пред медиумите, прес конференции Организација, изработка и доработка на материјали и текстови за медиуми веб-сајт и сл. Закуп на [...]
Почитај повеќе

Хортикултурно и партерно уредување

Биро Проект активно се занимава со хортикултурно, партерно уредување и пејзажна архитектура. Нашиот тим е специјализиран за дизајн и изведба на хортикултурното и партерното уредување на вашите простории, дворови, паркови и други видови приватни и јавни површини (крстосници, булевари, пешачки зони и сл.), како и консултантски услуги од оваа област. Нашата компанија ги нуди следните [...]
Почитај повеќе

Процена на недвижен имот

Биро Проект поседува лиценца за вршење на процена од областа на недвижен имот. Ние сме овластена компанија за проценка на пазарната вредност на недвижнини: станбени куќи и згради, деловни згради (погони, магацини, хали и стоваришта) и деловни простории (дуќани), административни згради и простории, згради и станови за одмор и рекреација и други објекти (гаражи, амбари, [...]
Почитај повеќе