Проектирање ПОВЕЌЕ ЗА НАС МАРКЕТИНГ ПОВЕЌЕ ЗА НАС ХОРТИКУЛТУРНО
И ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ
ПОВЕЌЕ ЗА НАС
ПРОЦЕНА НА
НЕДВИЖЕН ИМОТ
ПОВЕЌЕ ЗА НАС

За компанијата


„Биро проект“ ДООЕЛ Скопје, е компанија основана во 2002 година која нуди услуги од областа на проектирањето, маркетингот, хортикултурата и проценка на недвижен имот.

Проектантскиот тим ги изработува сите фази во процесот на проектирањето и поседува лиценца и овластување за проектирање, надзор и ревизија, а, исто така и лиценца за процена на недвижен имот.

За хортикултурното и партерното уредување задолжен е специјализиран тим за дизајнирање и изведба.

Во делот на маркетиншките услуги „Биро Проект“ нуди комлетен бренд билдинг – од графички дизајн на рекламен материјал до комплетен развој на брендот, како и интернет маркетинг услуги и организирање на промотивни настани.

ВАЊА ДОНЧЕВА РАЈАТОСКА

Управител - дипл. инж. арх.

Е-пошта: vdonceva@biroproekt.com.mk

Контакт: 070 358 717

 CV – Работна биографија

САНДРА ДОНЧЕВА ТЕОХАРОВА

Самостоен инженер проектант - дипл. инж. арх.

Е-пошта: sandra@biroproekt.com.mk

Контакт: 072 248 986

ФИЛИП ФИЛИПОСКИ

Хортикултурно уредување - дипл. шум. инж.

Е-пошта: ffiliposki@biroproekt.com.mk

Контакт: 071 318 919

СИМОНА СТОЈКОСКА

Самостоен инженер проектант - дипл. инж. арх.

Е-пошта: simona@biroproekt.com.mk

 

 

Контакт: 071 329 973

МАЈА ЗИФОВСКА

Деловен асистент

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Контакт: 071 237 668