Организација на настани

Корпоративни настани – управување со бизнис настани е практика на инкорпорирање на бизнис логиката во брендирање на настани, комуницирање на настани и менаџирање со настани.

Конференции – средби, состаноци на одредена тема. Може да бидат од најразличен карактер: промотивни, академски, бизнис, форуми, дебати.

Промотивни кампањи и промоции – објава на информации за одреден производ, производствена линија, бренд или компанија.

Саемски изложби – подготовка на штандови, опремување со промотивни материјали, логистичка поддршка.

Прослави, свечени отворања – подготовка на комплетно сценарио, логистичка поддршка, супервизија на настаните.

Бизнис состаноци и семинари

Квалитетот на секој настан е во деталите, oставете на професионалците да го направат тоа за вас!