Односи со јавност

Што нудиме?

 • Анализа на краткорочни и долгорочни ПР потреби и нивно планирање
 • Подготовка на ПР стратегии и нивна имплементација
 • Континуирано ПР следење и контакти со медиумите
 • Планирање на тековна комуникација и медиумски активности
 • Претставување и застапување пред медиумите, прес конференции
 • Организација, изработка и доработка на материјали и текстови за медиуми веб-сајт и сл.
 • Закуп на медиумски простор, контрола на квалитет на објави и емитувања.
 • Создавање документација на објавеното во печатот и електронските медиуми
 • Мерење на резултатите од ПР активностите

Цели на односите со јавноста

 • Влијание на јавното мислење
 • Поставување на основите на корпоративниот идентитет
 • Стимулирање на тимската атмосфера и работната атмосфера во рамките на компанијата
 • Подобро информирање
 • Унапредување на врските со мас медиумите
 • Поддршка на маркетингшките активности

Зошто ви е потребна ПР стратегија?

 • За да се надополни бизнис планот на компанијата;
 • Да се идентификуваат начини каде односите со јавностa можат да помогнат во остварување на целите на компанијата;
 • Фокус и менаџирање на сите комуникации во и надвор од компанијата;
 • Да се осигура максимум бенефит од сите ПР активности.

Односите со јавноста создаваат свесност за вашиот бренд и го пренесуваат вашето име до оние што се значајни за вашиот бизнис. Тие се врзани со репутацијата на компанијата – резултат на она што го работите, она што ќе го пренесете и она што другите ќе го кажат за вас. Ако сакате вашите информации да бидат соодветно објавени на вашата веб страница, на онлајн и офлајн медиумите, ние ќе ви помогнеме да ги остварите целите на вашата кампања.