Проектирање

AРХИТЕКТУРА

Станбени објекти

  Ентериерно уредување на стан, нас. Аеродром, Skopje
  Реновирање и ентериер на дневна соба, нас.Тафталиџе
  Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, нас. Ќерамидница, Скопје
  Проект за реновирање на стан, нас.Железара, Скопје
  Изградба на индивидуален станбен објект, општ. Сопиште
  Партерно и фасадно обликување на индивидуален станбен објект, горно Соње, општ. Сопиште
  Реновирање на стан; н.Центар, Скопје
  Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, Гостивар
  Фасадно обликување и партерно решение за куќа во Реонски центар
  Надградба и доградба на постоечки индивидуален објект, Ново село, Скопје
  Фасадно обликување на индивидуална куќа, нас. Трнодол, Скопје
  Фасадно обликување на постоечки објект со надворешен пристап, Скопје
  Фасадно обликување на индивидуален станбен објект во н.Бутел, Скопје
  Пренамена на деловен во станбен простор, на ул.„Роза Луксембург“, Скопје
  Индивидуален станбен објект, Радишани, Скопје
  Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, Скопје
  Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, Сопиште
  Реконструкција на стан во населба Центар-Буњаковец, Скопје
  Надградба на индивидуална куќа во населба Пинтија, Скопје
  Индивидуална куќа во населба Козле
  Основен проект за приватна кука, населба Петровец, Скопје
  Реконструкција на стан во Стар Аеродром
  Реконструкција на стан во Аеродром
  Реконструкција на стан во Мичурин
  Стан во Ново Лисиче, Скопје
  Станбен објект со деловен простор, Скопје – приватен инвеститор
  Индивидуален станбен објект, Влае, Скопје – приватен инвеститор
  Индивидуален станбен објект, Козле, Скопје – приватен инвеститор
  Индивидуален станбен објект, Бардовци, Скопје – приватен инвеститор
  Индивидуален станбен објект, Соње, Скопје – приватен инвеститор
  Надградби и доградби на индивидуални станбени објекти во Скопје и скопска околина

Индустриски објекти

  Основен проект за фундамент за силос, Адинг, Скопје
  Основен проект за настрешница за бетонска платформа кај погон за прашкасти производи, Адинг, Скопје
  Проект за изведба и конструкција (Регали за магацини), Адинг, Скопје
  Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје
  Погон за прашкасти производи со магацини за готови производи, репро материја и амбалажа, Адинг, Скопје
  Проект за адаптација на магацин за складирање на пастозни и течни производи и репро материјали, Адинг, Скопје
  Проект за резервоар за нафта V=5m3, Адинг, Скопје
  Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 24+020,00 до 26+320,00, општина Сопиште
  Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 21+920,00 до 23+920,00, општина Сопиште
  Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 17+700 до 18+600, општина Сопиште
  Проект за реновирање на лаборатории во Адинг, Скопје
  Проект за адаптација на магацин за складирање на пастозни и течни производи и репро материјали, Адинг, Скопје
  Проект со предвидени мерки за заштита и безбедност на надземен резервоар, Адинг, Скопје
  Идеен проект за адаптација, со доградба и надградба на Магацин со деловен простор за Адинг, во Перник, Бугарија.
  Магацин за запаливи материи, Адинг, Скопје
  Бетонска лабораторија, Адинг, Скопје
  Основен проект за адаптација со пренамена за објект Хемтекс
  Урбанистичко идејни проекти за Индустриски комплекс на инвеститорите Хемпромак и Инпекс, Пинтија, Скопје
  Урбанистичко идеен проект за Индустриски комплекс Гремекс, Визбегово, Скопје
  Адаптација и реконструкција на индустриски објект во фабричкиот комлекс на АДИНГ-АД, Скопје
  Адаптација и реконструкција на Хала во Перник, Бугарија
  Производна хала на АДИНГ-ПЕРСИЈА, Иран
  Реконструкција и адаптација на хала на „АД ГРОЗД, Скопје
  Магацин за готова кожа, Скопје
  Фасадно обликување и хоризонтална сигнализација на „АД ГРОЗД“, Струмица
  Погон за боени системи на база на растворувачи во Адинг АД, Скопје

Јавни објекти

  Помошни скали за Мировен Корпус, Амбасада на САД во Скопје
  Монтажна настрешница за помошни скали на објект на Јавно Обвинителство, Скопје
  Таложник со избиструвач и Филтер станица, за Регионален водовод, Патишка Река, о.Сопиште, Скопје.
  Таложни со бистрач за филтерна станица во Скопје
  КПД Идризово, Пумпна станица за полевање и бунари, Скопје
  Идејно архитектонско – урбанистичко решение за студентски кампус, Штип
  Основен проект за отворено машко одделение, КПД Идризово
  Реконструкција на управна зграда, КПД Идризово
  Реконструкција на ресторан со сместувачки капацитети, КПД Идризово
  Основен проект за гаража и сервисни работилници, КПД Идризово
  Основен проект за реконструкција на нагазна платформа за АЕК, Зајчев Рид
  Студија за операционализација на капацитетите на Воена Болница, Скопје
  Студија за проширување на капацитетита на КПУ-Идризово, Скопје
  Студија за реконструкција на објекти на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
  Проект на изведена состојба за Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
  Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје

   Трауматологија
   Дежурна амбуланта
   Приемно одделение
   Апартмани за Неврологија
   Тренинг центар

  Реконструкција, санација и адаптација на полузатворено одделение при КПУ ИДРИЗОВО, Скопје
  Изработка на проект за бездомници, Црвен Крст на град Скопје
  Проект за реновирање на салонот на МОБ, Скопје

Деловни објекти

  Ентериерно уредување на администрација, Озон, Скопје
  Ентериерно уредување на приемен дел на очна ординација Д-р Ристовски, нас.Капиштец, Скопје
  Ентериерно уредување на парфимерија Рефан, ГТЦ, Скопје
  Ентериерно уредување на продажен салон на Офис Плус, Сити Мол, Скопје
  Ентериерно уредување на деловен простор на Тиго.мк, Карпош 3, Скопје
  Ентериерно уредување на играчница Гејмзон, Сити Мол, Скопје
  Ентериерно уредување на продавница за играчки Теа Колорс, Сити Мол, Скопје
  Ентериерно уредување на продавница за детска облека Картерс, Сити Мол, Скопје
  Ентериерно уредување нa изложбен простор за аудио опрема „Аудиокултура“, Аеродром, Скопје
  Реконструкција на ординација за кардиологија, нас. Бутел, Скопје
  Реконструкција и ентериер на Експозитура Шпаркасе Ѓорче Петров
  Адаптација на деловен простор, Штедилница Можности, експозитура Кичево
  Фасадно обликување, КООП инженеринг, Куманово
  Проект за адаптација на деловен простор, Констракшн инвестмент груп доо Куманово
  Фасадно обликување и партерно уредување на Административно деловен објект Сара Колант
  Проект за подземна гаража, партер и хортикултура, КООП инженеринг, Куманово
  Адаптација на пекара Ваташа, Скопје
  Адаптација на деловен простор, Штедилница Можности, експозитура Струмица
  Фасадно обликување и партерно решение, оптика Глори ГБ, Скопје
  Деловен простор на Делта Спорт, Градски стадион, Скопје
  Адаптација на деловен простор, Штедилница Можности (филијали Аеродром и Карпош 3, Скопје, филијала Кичево)
  Адаптација на деловен простор, Слога Пром Кавадарци
  Проект за адаптација на деловен простор на „Мировен Корпус“, амбасада на САД во Скопје
  Основен проект за деловен објект во Железара
  Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка – филијала во Автокоманда
  Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка – филијала во Тетово
  Адаптација и реновирање на деловни простории на Алфа Банка, Скопје
  Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка – филијала во Велес
  Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
  Адаптација на проект за продавница Office Shoes во ТЦ Сити Мол, Скопје
  Основен проект за релокација на сервер сала за Алфа банка, Скопје
  Партерно и сообраќајно уредување за деловен објект „Авто центар-ПСС“, Скопје
  Хоризонтална сигнализација на Аутомобиле Ск, Скопје
  Хоризонтална сигнализација на Автонова, Скопје
  Легализација на летна тераса на кафе бар „Ливинг Рум“, Ул. Македонија, Скопје
  Легализација на летна тераса на кафе бар „Карпе Дием“, Ул. Македонија, Скопје
  Легализација на летна тераса на мексикански ресторан „Амигос“, Ул. Македонија, Скопје
  Доградба на станбено-деловен објект ТН-ТВ, Раштак, Скопје

Ревизија

  Станбен објект на ул. Козара, Скопје
  Ревизија на основен проект за административен објект на локалната самоуправа на општина Карпош, Скопје
  Реконструкција на училиште „Песталоци“, Скопје
  Станбен објект на ул. Козара, Скопје
  Ревизија на основен проект за административен објект на локалната самоуправа на општина Карпош, Скопје
  Реконструкција на училиште „Песталоци“, Скопје

Надзор

  Реконструкција и адаптација на дирекција на Алфа банкa
  Релокација на сервер сала за Алфа банка
  Реконструкција и адаптација на станбени простори
  Станбен објект со деловен простор, Скопје
  Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје
  Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
  Магацин за готова кожа, Скопје
  Доградба на станбено-деловен објект, с.Раштак, Скопје
  Реконструкција и адаптација на дирекција на Алфа банкa
  Релокација на сервер сала за Алфа банка
  Реконструкција и адаптација на станбени простори
  Станбен објект со деловен простор, Скопје
  Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје
  Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
  Магацин за готова кожа, Скопје
  Доградба на станбено-деловен објект, с.Раштак, Скопје

Урбана опрема

Елаборати за поставување на Тотеми:

  Елаборат за поставување на тотем, Крка Фарма дооел Скопје
  Елаборат за летна тераса, Тајм аут
  Зимска тераса Ле петит
  Техно Лаб, Скопје
  Бизнис Центар, АДИНГ, Скопје
  АДИНГ – АД, Скопје
  Поликлиника, Делта Ес, Скопје
  ТХЕ – Слотс доо, Гевгелија, Подружница Бенетон, Скопје
  Алфа Банка, експозитура, Скопје
  Свислион доо, Скопје