biro proekt biro proekt

услуги

biroproekt

 • Хортикултурно и партерно уредување

  Портфолио biroproekt

  Биро Проект активно се занимава со хортикултурно, партерно уредување и пејзажна архитектура. Нашиот тим е специјализиран за дизајн и изведба на хортикултурното и партерното уредување на вашите простории, дворови, паркови и други видови приватни и јавни површини (крстосници, булевари, пешачки зони и сл.), како и консултантски услуги од оваа област.

  Нашата компанија ги нуди следните услуги од областа на хортикултурата:


  biroproektПроектирање – дизајн за хортикултурно уредување (надворешни и внатрешни простори) и партерно уредување, со помош на инженерски кадар и високопрофесионални софтверски програми;

  biroproektИзработка на тродимензионален приказ на вашите градини, балкони и секаков вид простории со помош на нови идеи и предлози;

  biroproektИзведување на дизајнот за внатрешно и надворешно хортикултурно и партерно уредување;

  biroproektОдржување на дворови, балкони, паркови, тераси...

  biroproektВршење стручен надзор над изведбата, односно над сите зафати поврзани со хортикултурното и партерното уредување;

  biroproektКонсултантски услуги од областа на хортикултурата.

  >> Совети од областа за хортикултурно и партерно уредување


  biroproekt