biro proekt biro proekt

услуги

biroproekt

 • Портфолио biroproekt

  Односи со јавност

  Што нудиме?

  biroproektАнализа на краткорочни и долгорочни ПР потреби и нивно планирање
  biroproektПодготовка на ПР стратегии и нивна имплементација
  biroproektКонтинуирано ПР следење и контакти со медиумите
  biroproektПланирање на тековна комуникација и медиумски активности
  biroproektПретставување и застапување пред медиумите, прес конференции
  biroproektОрганизација, изработка и доработка на материјали и текстови за медиуми веб-сајт и сл.
  biroproektЗакуп на медиумски простор, контрола на квалитет на објави и емитувања.
  biroproektСоздавање документација на објавеното во печатот и електронските медиуми
  biroproektМерење на резултатите од ПР активностите

  Цели на односите со јавноста

  biroproektВлијание на јавното мислење
  biroproektПоставување на основите на корпоративниот идентитет
  biroproektСтимулирање на тимската атмосфера и работната атмосфера во рамките на компанијата
  biroproektПодобро информирање
  biroproektУнапредување на врските со мас медиумите
  biroproektПоддршка на маркетингшките активности

  Зошто ви е потребна ПР стратегија?

  biroproektЗа да се надополни бизнис планот на компанијата;
  biroproektДа се идентификуваат начини каде односите со јавностa можат да помогнат во остварување на целите на компанијата;
  biroproektФокус и менаџирање на сите комуникации во и надвор од компанијата;
  biroproektДа се осигура максимум бенефит од сите ПР активности.

  Односите со јавноста создаваат свесност за вашиот бренд и го пренесуваат вашето име до оние што се значајни за вашиот бизнис. Тие се врзани со репутацијата на компанијата – резултат на она што го работите, она што ќе го пренесете и она што другите ќе го кажат за вас. Ако сакате вашите информации да бидат соодветно објавени на вашата веб страница, на онлајн и офлајн медиумите, ние ќе ви помогнеме да ги остварите целите на вашата кампања.