biro proekt biro proekt


портфолио

Настани

50 години „Адинг“, 2019
50 години „Адинг“, 2019

Организација на стручно предавање во КОАОИ 2018
Организација на стручно предавање во КОАОИ 2018

Презентација за малопродажба во Адинг, 2015
Презентација за малопродажба во Адинг, 2015

Презентација TPH и Адинг, 2015
Презентација TPH и Адинг, 2015

45 години Адинг
45 години Адинг

42г. Адинг, 20г. Бизнис Центар Адинг, 10г. Инвест А
42г. Адинг, 20г. Бизнис Центар Адинг, 10г. Инвест А

Порта3 - 5години постоење
Порта3 - 5години постоење

Штанд Порта3, Скопје, 2010
Штанд Порта3, Скопје, 2010

Штанд Адинг, Скопје, 2010
Штанд Адинг, Скопје, 2010

Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2010
Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2010

Адинг - 40ти роденден, 2009
Адинг - 40ти роденден, 2009

Отворање на БЦА, Скопје
Отворање на БЦА, Скопје

ДГКМ - 13ти м.симпозиум
ДГКМ - 13ти м.симпозиум

Презентација EBM, 2009
Презентација EBM, 2009

Фабрика Адинг, Перник, 2009
Фабрика Адинг, Перник, 2009

Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2009
Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2009

Адинг - 39ти роденден, 2008
Адинг - 39ти роденден, 2008

Новогодишна прослава
Новогодишна прослава

Адинг - Презентација, 2008
Адинг - Презентација, 2008

Адинг веб сајт презентација
Адинг веб сајт презентација

Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2008
Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2008

Штанд Адинг, Скопје, 2007
Штанд Адинг, Скопје, 2007