biro proekt biro proekt


портфолио

aрхитектура

Станбени објекти

 • Ентериерно уредување на стан, нас. Аеродром, Skopje
 • Реновирање и ентериер на дневна соба, нас.Тафталиџе
 • Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, нас. Ќерамидница, Скопје
 • Проект за реновирање на стан, нас.Железара, Скопје
 • Изградба на индивидуален станбен објект, општ. Сопиште
 • Партерно и фасадно обликување на индивидуален станбен објект, горно Соње, општ. Сопиште
 • Реновирање на стан; н.Центар, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, Гостивар
 • Фасадно обликување и партерно решение за куќа во Реонски центар
 • Надградба и доградба на постоечки индивидуален објект, Ново село, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуална куќа, нас. Трнодол, Скопје
 • Фасадно обликување на постоечки објект со надворешен пристап, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуален станбен објект во н.Бутел, Скопје
 • Пренамена на деловен во станбен простор, на ул.„Роза Луксембург“, Скопје
 • Индивидуален станбен објект, Радишани, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуален станбен објект, Сопиште
 • Реконструкција на стан во населба Центар-Буњаковец, Скопје
 • Надградба на индивидуална куќа во населба Пинтија, Скопје
 • Индивидуална куќа во населба Козле
 • Основен проект за приватна кука, населба Петровец, Скопје
 • Реконструкција на стан во Стар Аеродром
 • Реконструкција на стан во Аеродром
 • Реконструкција на стан во Мичурин
 • Стан во Ново Лисиче, Скопје
 • Станбен објект со деловен простор, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Влае, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Козле, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Бардовци, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Соње, Скопје - приватен инвеститор
 • Надградби и доградби на индивидуални станбени објекти во Скопје и скопска околина

 

Индустриски објекти

 • Основен проект за фундамент за силос, Адинг, Скопје
 • Основен проект за настрешница за бетонска платформа кај погон за прашкасти производи, Адинг, Скопје
 • Проект за изведба и конструкција (Регали за магацини), Адинг, Скопје
 • Проект за реконструкција со адаптација на пого со магацин и администрација, Озон, Скопје
 • Погон за прашкасти производи со магацини за готови производи, репро материја и амбалажа, Адинг, Скопје
 • Проект за адаптација на магацин за складирање на пастозни и течни производи и репро материјали, Адинг, Скопје
 • Проект за резервоар за нафта V=5m3, Адинг, Скопје
 • Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 24+020,00 до 26+320,00, општина Сопиште
 • Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 21+920,00 до 23+920,00, општина Сопиште
 • Попречни профили, систем за снабдување со вода за пиење, хидроцентрала Патишка река кота 17+700 до 18+600, општина Сопиште
 • Проект за реновирање на лаборатории во Адинг, Скопје
 • Проект за адаптација на магацин за складирање на пастозни и течни производи и репро материјали, Адинг, Скопје
 • Проект со предвидени мерки за заштита и безбедност на надземен резервоар, Адинг, Скопје
 • Идеен проект за адаптација, со доградба и надградба на Магацин со деловен простор за Адинг, во Перник, Бугарија.
 • Магацин за запаливи материи, Адинг, Скопје
 • Бетонска лабораторија, Адинг, Скопје
 • Основен проект за адаптација со пренамена за објект Хемтекс
 • Урбанистичко идејни проекти за Индустриски комплекс на инвеститорите Хемпромак и Инпекс, Пинтија, Скопје
 • Урбанистичко идеен проект за Индустриски комплекс Гремекс, Визбегово, Скопје
 • Адаптација и реконструкција на индустриски објект во фабричкиот комлекс на АДИНГ-АД, Скопје
 • Адаптација и реконструкција на Хала во Перник, Бугарија
 • Производна хала на АДИНГ-ПЕРСИЈА, Иран
 • Реконструкција и адаптација на хала на „АД ГРОЗД, Скопје
 • Магацин за готова кожа, Скопје
 • Фасадно обликување и хоризонтална сигнализација на „АД ГРОЗД“, Струмица
 • Погон за боени системи на база на растворувачи во Адинг АД, Скопје

 

Јавни објекти

 • Помошни скали за Мировен Корпус, Амбасада на САД во Скопје
 • Монтажна настрешница за помошни скали на објект на Јавно Обвинителство, Скопје
 • Таложник со избиструвач и Филтер станица, за Регионален водовод, Патишка Река, о.Сопиште, Скопје.
 • Таложни со бистрач за филтерна станица во Скопје
 • КПД Идризово, Пумпна станица за полевање и бунари, Скопје
 • Идејно архитектонско - урбанистичко решение за студентски кампус, Штип
 • Основен проект за отворено машко одделение, КПД Идризово
 • Реконструкција на управна зграда, КПД Идризово
 • Реконструкција на ресторан со сместувачки капацитети, КПД Идризово
 • Основен проект за гаража и сервисни работилници, КПД Идризово
 • Основен проект за реконструкција на нагазна платформа за АЕК, Зајчев Рид
 • Студија за операционализација на капацитетите на Воена Болница, Скопје
 • Студија  за проширување на капацитетита на КПУ-Идризово, Скопје
 • Студија за реконструкција на објекти на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Проект на изведена состојба за Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
 • Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје
  • Трауматологија
  • Дежурна амбуланта
  • Приемно одделение
  • Апартмани за Неврологија
  • Тренинг центар
 • Реконструкција, санација и адаптација на полузатворено одделение при  КПУ ИДРИЗОВО, Скопје
 • Изработка на проект за бездомници, Црвен Крст на град Скопје
 • Проект за реновирање на салонот на МОБ, Скопје

 

Деловни објекти

 • Ентериерно уредување на администрација, Озон, Скопје
 • Ентериерно уредување на приемен дел на очна ординација Д-р Ристовски, нас.Капиштец, Скопје
 • Ентериерно уредување на парфимерија Рефан, ГТЦ, Скопје
 • Ентериерно уредување на продажен салон на Офис Плус, Сити Мол, Скопје
 • Ентериерно уредување на деловен простор на Тиго.мк, Карпош 3, Скопје
 • Ентериерно уредување на играчница Гејмзон, Сити Мол, Скопје
 • Ентериерно уредување на продавница за играчки Теа Колорс, Сити Мол, Скопје
 • Ентериерно уредување на продавница за детска облека Картерс, Сити Мол, Скопје
 • Ентериерно уредување нa изложбен простор за аудио опрема „Аудиокултура“, Аеродром, Скопје
 • Реконструкција на ординација за кардиологија, нас. Бутел, Скопје
 • Реконструкција и ентериер на Експозитура Шпаркасе Ѓорче Петров
 • Адаптација на деловен простор, Штедилница Можности, експозитура Кичево
 • Фасадно обликување, КООП инженеринг, Куманово
 • Проект за адаптација на деловен простор, Констракшн инвестмент груп доо Куманово
 • Фасадно обликување и партерно уредување на Административно деловен објект Сара Колант
 • Проект за подземна гаража, партер и хортикултура, КООП инженеринг, Куманово
 • Адаптација на пекара Ваташа, Скопје
 • Адаптација на деловен простор, Штедилница Можности, експозитура Струмица
 • Фасадно обликување и партерно решение, оптика Глори ГБ, Скопје
 • Деловен простор на Делта Спорт, Градски стадион, Скопје
 • Адаптација на деловен простор, Штедилница Можности (филијали Аеродром и Карпош 3, Скопје, филијала Кичево)
 • Адаптација на деловен простор, Слога Пром Кавадарци
 • Проект за адаптација на деловен простор на „Мировен Корпус“, амбасада на САД во Скопје
 • Основен проект за деловен објект во Железара
 • Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка - филијала во Автокоманда
 • Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка - филијала во Тетово
 • Адаптација и реновирање на деловни простории на Алфа Банка, Скопје
 • Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка - филијала во Велес
 • Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Адаптација на проект за продавница Office Shoes во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Основен проект за релокација на сервер сала за Алфа банка, Скопје
 • Партерно и сообраќајно уредување за деловен објект „Авто центар-ПСС“, Скопје
 • Хоризонтална сигнализација на Аутомобиле Ск, Скопје
 • Хоризонтална сигнализација на Автонова, Скопје
 • Легализација на летна тераса на кафе бар „Ливинг Рум“, Ул. Македонија, Скопје
 • Легализација на летна тераса на кафе бар „Карпе Дием“, Ул. Македонија, Скопје
 • Легализација на летна тераса на мексикански ресторан „Амигос“, Ул. Македонија, Скопје
 • Доградба на станбено-деловен објект ТН-ТВ, Раштак, Скопје

 

Ревизија

 • Станбен објект на ул. Козара, Скопје
 • Ревизија на основен проект за административен објект на локалната самоуправа на општина Карпош, Скопје
 • Реконструкција на училиште „Песталоци“, Скопје
 • Станбен објект на ул. Козара, Скопје
 • Ревизија на основен проект за административен објект на локалната самоуправа на општина Карпош, Скопје
 • Реконструкција на училиште „Песталоци“, Скопје

 

Надзор

 • Реконструкција и адаптација на дирекција на Алфа банкa
 • Релокација на сервер сала за Алфа банка
 • Реконструкција и адаптација на станбени простори
 • Станбен објект со деловен простор, Скопје
 • Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје
 • Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
 • Магацин за готова кожа, Скопје
 • Доградба на станбено-деловен објект, с.Раштак, Скопје
 • Реконструкција и адаптација на дирекција на Алфа банкa
 • Релокација на сервер сала за Алфа банка
 • Реконструкција и адаптација на станбени простори
 • Станбен објект со деловен простор, Скопје
 • Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје
 • Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
 • Магацин за готова кожа, Скопје
 • Доградба на станбено-деловен објект, с.Раштак, Скопје

 

Урбана опрема

Елаборати за поставување на Тотеми:

 • Елаборат за поставување на тотем, Крка Фарма дооел Скопје
 • Елаборат за летна тераса, Тајм аут
 • Зимска тераса Ле петит
 • Техно Лаб, Скопје
 • Бизнис Центар, АДИНГ, Скопје
 • АДИНГ – АД, Скопје
 • Поликлиника, Делта Ес, Скопје
 • ТХЕ – Слотс доо, Гевгелија, Подружница Бенетон, Скопје
 • Алфа Банка, експозитура, Скопје
 • Свислион доо, Скопје


biroproekt